Yueruis với một số nhà cung cấp và nhà sản xuất chất lượng hàng đầu thiết bị khoang tải, cửa công nghiệp và các phụ kiện hệ thống đế liên quan, chúng tôi tập trung vào mọi mặt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi có một số nhà máy OEM bao gồm cửa tốc độ cao công nghiệp và cũng có thiết bị bay tải sản xuất chuyên nghiệp trên dock cấp, niêm phong bến tàu và nơi trú ẩn và bộ phận hạn chế phương tiện.